Entry Thumbnail

El Parado de Valldemossa

Ses al•lotes no em volen perquè som pillo. Perquè som pillo i perquè ses al•lotes no em volen, perquè som pillo perquè les rob ses gulles des rebosillo. Porque me paro de llamar me llaman el parado, porque me paro me llaman el parado porque me paro. Arriba «La Beata», […]

Posted by